Kayıt Koşulları

1KAYIT BİLGİLERİ
2BAŞVURU SÜRECİ VE KAYIT SÜRECİ
· Anaokulu 3-4-5 yaş okulumuz Rehberlik Servisince yapılacak ön görüşme ile;
· İlkokul 1-2 ve 3. sınıflara Okulumuz Rehberlik Servisince yapılacak ön görüşme ile;
· İlkokul 4 ve 5. sınıflara Öğrenci Alım Sınavı ile;
· Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflara Öğrenci Alım Sınavı ile


Kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır.
· Anaokulu ve İlkokul 1-2-3.sınıflara aday görüşmeleri randevu esasına göre yapılmaktadır.
· · ·
3ÖĞRENCİ ALIM SINAVI HAKKINDA
2018 - 2019 ÖĞRETİM YILI TED OKULLARI GİRİŞ/BURSLULUK SINAVI BİLGİLENDİRMESİ
Sınav Adı: TED Okulları Öğrenci Giriş/Bursluluk Sınavı
Sınavın Amacı: TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan, TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı 24 Şubat 2019 Pazar günü uygulanacaktır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde öğrenim görecek öğrencilerin Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde bilişsel seviyelerini belirlemek amacıyla merkezi olarak uygulanacaktır.
Sınav Tarihleri: 24 Şubat 2019 Pazar
Sınav Oturumları:
Birinci Oturum – saat 10.00 - 3, 4, 5. sınıflar
İkinci Oturum – saat 12.30 – 6 ve 7. Sınıflar
Sınav Düzeyleri:
2018-2019 öğretim yılında 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıfta okuyan öğrenciler
Sınav Yeri: Trakya Üniversitesi Kosova Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası B Blok
Sınav Soruları:
Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen bilişsel becerileri ölçmeye yöneliktir.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından değerlendirildikten sonra TED Edirne Koleji tarafından ilan edilecektir.
4KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)
Öğrenci, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
Velinin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için)
Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi
5TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR
Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED Edirne Kolejine geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde uygun kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir.

Ansolon